You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Thu muc chua cac bai viet, tin tuc, thong tin …ve TU VAN GIAM SAT

Thông tư 22/2010/TT-BXD : Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 22/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị ...

Read more

Tư vấn giám sát an toàn

Dịch vụ tư vấn giám sát an toàn thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết. Giám sát công tác thi công xây dựng công trình. Kiểm tra qui cách vật tư và bán thành phẩm xây dựng sử dụng cho công trình. Kiểm tra qui cách thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và chất lượng ...

Read more

Lập hồ sơ kỹ thuật kiểm định an toàn

Tiêu chuẩn Việt Nam quy định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi kiểm định phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật được soạn lập theo TCVN. Đối với thiết bị sản xuất trong nước, hồ sơ này do nhà chế tạo cung cấp cùng với thiết bị. Tuy nhiên nhà chế tạo có thể lập hồ sơ cho thiết bị của mình hoặc thuê một đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện. Đối với thiết bị sản xuất ở nước ngoài, hồ sơ kèm theo phải ...

Read more

Kiểm tra quy trình hàn, kiểm định đường hàn mối hàn

Theo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo phải xây dựng qui trình hàn và kiểm tra qui trình này. Việc kiểm tra qui trình bao gồm việc hàn thử và kiểm tra mối hàn thử đó bằng các phương pháp không phá hủy và thử cơ tính. Khi áp dụng những công nghệ hàn phức tạp việc xây dựng và kiểm tra qui trình hàn là 1 bước khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém. Sau khi có ...

Read more

Giám sát chế tạo

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định An toàn Thiết Bị Công Nghiệp Thành Phố có độ ngũ công nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa, công nghệ thông tin, thiết bị nâng, thiết bị áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh Một trong những hoạt động hữu hiệu nhất của của công ty chúng tôi là nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định là giám sát quá trình chế tạo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đ ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top