Kiểm tra quy trình hàn, kiểm định đường hàn mối hàn Reviewed by Momizat on . Theo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo phải xây dựng qui trình hàn và kiểm tra qui trình này. Việc kiểm tra qu Theo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo phải xây dựng qui trình hàn và kiểm tra qui trình này. Việc kiểm tra qu Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT » Kiểm tra quy trình hàn, kiểm định đường hàn mối hàn

Kiểm tra quy trình hàn, kiểm định đường hàn mối hàn
kiem-tra-giam-sat-thi-cong-moi-han-duong-hanTheo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo phải xây dựng qui trình hàn và kiểm tra qui trình này.

Việc kiểm tra qui trình bao gồm việc hàn thử và kiểm tra mối hàn thử đó bằng các phương pháp không phá hủy và thử cơ tính. Khi áp dụng những công nghệ hàn phức tạp việc xây dựng và kiểm tra qui trình hàn là 1 bước khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém.

Sau khi có qui trình hàn, đối với những dự án lớn hoặc sản xuất hàng loạt, người ta còn cần phải kiểm tra tay nghề thợ hàn trên qui trình này, tức là kiểm tra xem những thợ hàn của mình có thực hiện thành công qui trình hàn đã đề ra không (trong khi việc kiểm tra qui trình chỉ nhằm kiểm tra tính phù hợp về công nghệ và kỹ thuật).

Lợi ích của những công việc này là giảm thiểu những mối hàn không đạt yêu cầu trong quá trình sản xuất từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty chúng tôi với bề dầy kinh nghiệm kiểm tra và đánh giá các qui trình hàn khác nhau có khả năng tư vấn cho quí vị xây dựng qui trình hàn phù hợp với thiết bị của mình một cách nhanh chóng và ít tốn kém nhất.


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top