You Are Here: Home » HUẤN LUYỆN AN TOÀN

huan luyen an toan|huấn luyện an toàn|kiểm định|công ty kiểm định|công ty huấn luyện an toàn

Huấn Luyện An Toàn

     ::    Tham khảo nội dung các khóa học    ::    Gửi yêu cầu huấn luyện    HUẤN LUYỆN AN TOÀN Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP   V/v: MỞ LỚP AN TOÀN ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top