Tư vấn giám sát an toàn Reviewed by Momizat on . Dịch vụ tư vấn giám sát an toàn thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cá Dịch vụ tư vấn giám sát an toàn thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cá Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT » Tư vấn giám sát an toàn

Tư vấn giám sát an toànhuan luyen an toan he thong dien huan luyen an toan dienDịch vụ tư vấn giám sát an toàn thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết.

Giám sát công tác thi công xây dựng công trình. Kiểm tra qui cách vật tư và bán thành phẩm xây dựng sử dụng cho công trình. Kiểm tra qui cách thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và chất lượng công tác theo yêu cầu của thiết kế kỹ thuật. Giúp Chủ đầu tư lập, tập hợp hồ s nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu cộng trình đưa vào sử dụng, tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng của nhà nước ban hành.

Giám sát an toàn trong thi công công trình là công việc bao gồm:

1.Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;

2.Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;

3.Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

4.Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top