You Are Here: Home » KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ » Kiểm định đường ống dẫn khí

Kiểm định đường ống dẫn khí
Kiểm định đường ống dẫn khí

kiểm định đường ống dẫn khí

kiểm định đường ống dẫn khí

 

Khái niệm về đường ống dẫn khí

Đường ống dẫn khí là một hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong vận chuyển khí dầu mỏ. rong thực tế, rất khó để tính toán các thông số chính xác từ các phương trình dòng chảy vì chúng có liên quan với rất nhiều tiến bộ phức tạp và năng động.

Phân loại đường ống dẫn khí

Gồm có các loại sau:

– Đường ống dẫn khí nén

– Đường ống dẫn không khí

– Đường ống dẫn khí 

Cấu tạo đường ống dẫn khí

Gồm có:

1.Ống dẫn khí
2. Các loại cút nối
3.Van đóng mở
4. Bộ phận thu nước
đọng,
5. Áp kế

Vai trò của đường ống dẫn khí trong sản xuất

Là thiết bị quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong vận chuyển khí, mang tới những giá trị hữu ích với cuộc sống con người. Đường ống dẫn khí làm nhiệm vụ dẫn khí từ nguồn cấp đến các vị trí, thiết bị cần sử dụng khí. Do đó, việc lựa chọn loại ống dẫn phù hợp vô cùng cấp thiết để đảm bảo cả hệ thống dẫn khí luôn vận hành có hiệu quả và tránh được các sự cố giảm áp, bụi bẩn, cùng các hệ lụy khác.

 

Quy chuẩn kiểm định đường ống dẫn khí

Quy chuẩn kiểm định đường ống dẫn khí

 

Quy chuẩn an toàn về kiểm định ống dẫn khí

Quy chuẩn này được quy định rõ trong Thông tư số 31⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Quy chuẩn này không áp dụng đối với: Đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi. Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các phương tiện vận chuyển khí đốt; Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các thiết bị công nghệ, hệ thống khí phụ trợ và, nhiên liệu; Đường ống phân phối khí cho các hộ tiêu thụ gia đình.
Quy chuẩn yêu cầu rõ, đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định tại Quy chuẩn này ,tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng đối với loại đường ống cụ thể.

Vì sao phải kiểm định đường ống dẫn khí

–  Đảm bảo an toàn đối với con người, tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc,

– Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị,

– Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc,

– Chấp hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kiểm định đường ống dẫn khí là gì

Là hoạt động đánh giá tình trạng hoạt động an toàn của đường ống dẫn khí theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào hoạt động lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường
Các bước kiểm định đường ống dẫn khí

Các bước kiểm định đường ống dẫn khí

 

Các bước tiến hành kiểm định đường ống dẫn khí

Khi kiểm định đường ống dẫn khí cần thực hiện lần lượt theo các bước sau:

1. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm định.

2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống.

3. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.

 4. Thử nghiệm.

 5. Kiểm tra vận hành.

6. Xử lý kết quả kiểm định.

Chú ý:

Quy trình này không áp dụng cho:

+ Đường ống dẫn khí đốt bằng vật liệu phi kim loại.

+ Đường ống dẫn khí đốt thuộc các phương tiện vận chuyển khí đốt.

+ Đường ống dẫn khí đốt thuộc các thiết bị công nghệ và hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu.

+ Các đường ống phân phối khí đến các hộ tiêu thụ gia đình.

THIẾT BỊ , DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIẾM ĐỊNH

Tất cả thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

1. Thiết bị, dụng cụ phục vụ khám xét:

– Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V và an toàn phòng
nổ;
– Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg – 0,5kg;

– Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;

– Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp và thước dây;

– Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.

2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:

– Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, và áp suất) phù hợp với đối tượng thử;
– Phương tiện và thiết bị kiểm tra độ kín.

3. Thiết bị, dụng cụ đo lường:

Áp kế có cấp chính xác, thang đo phù hợp với áp suất thử.

4. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác(nếu cần):

– Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;

– Thiết bị kiểm tra chất lượng của mối hàn.

 

 kiểm định đường ống dẫn khí

kiểm định đường ống dẫn khí

 

Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Hệ thống đường ống phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

– Hồ sơ, tài liệu của hệ thống đường ống phải đầy đủ.

– Các yếu tố môi trường và thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

– Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống đường ống

Chuẩn bị tiến hành kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định đường ống dẫn khí phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở

2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống đường ống

3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ trong quá trình kiểm định

4. Xây dựng, thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân và đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

Tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiềm định cần phải thực hiện theo trình tự sau:

_ Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

_ Kiểm tra kỹ thuật bên trong:

_ Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm:

 Đánh giá kết quả: Kết quả thử đạt yêu cầu khi : Không có hiện tượng rạn nứt; Không tìm ra bọt khí , bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối; Không phát hiện có biến dạng;

Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử: <0,5% áp suất thử

_ 4. Kiểm tra vận hành

Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi hệ thống, các thiết bị phụ trợ và các thiết bị đo lường, bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định

 

Xử lý kiểm định đường ống dẫn khí

Xử lý kiểm định đường ống dẫn khí

 

Xử ký kết quả

– Lập biên bản kiềm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này.

– Thông qua biên bản kiểm định

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:

– Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;

– Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định;

– Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.

– Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của hệ thống đường ống (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).

– Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi hệ thống đường ống đạt yêu cầu.Tem được dán ở vị trí dễ quan sát.

– Chửng nhận kết quả kiểm định

 Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm

– Khám xét bên trong và bên ngoài: 03 năm/lần.

– Khám xét bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần.

– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định rút ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

– Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, thì kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

– Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo các quy định của quy chuẩn đó.

 

Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí

Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí

 

Kiểm định đường ống dẫn khí ở đâu

Đơn vị sử dụng đường ống dẫn khí có thể mời trung tâm kiểm định cử kiểm định viên tới nhà máy hoặc nơi đặt đường ống dẫn khí để kiểm tra. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố là một trong những công ty kiểm định có uy tín – trang thiết bị hiện đại – chất lượng – giá thành hợp lý và đội chuyên viên dày dặn kinh nghiệm.

Kiểm định đường ống dẫn khí giá bao nhiêu

Giá, phí kiểm định đường ống dẫn khí được nhà nước quy định cụ thể cho từng loại đường ống dẫn tuỳ thuộc vào chủng loại đường ống dẫn khí và công suất của đường ống dẫn khí, ngoài ra tuỳ vào  khoảng cách xa gần mà có thêm phần phí dịch vụ, công tác phí. Để biết giá kiểm định đường ống dẫn khí Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giảm giá thấp nhất có thể.

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố chuyên kiểm định đường ống dẫn khí…

Ngoài ra chúng tôi kiểm định rất nhiều loại máy móc thiết bị khác như thiết bị nâng, thiết bị áp lực, thiết bị trong xây dựng( nồi hơi, bình chịu áp lực, máy nén khí, thang máy, thang cuốn, tời nâng, palang, vận thăng, cẩu tháp, cần trục tự hành, xe nâng người, xe nâng hàng, gondola, xe ủi, xe xúc, xe đào, hệ thống lạnh, giàn giáo, cầu trục, máy khoan máy cắt, máy mài, máy hàn, máy tiện, máy phay, máy phát điện, trạm điện, máy biến áp, máy bơm bê tông.

Công ty chúng tôi có chức năng kiểm định được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép. Có đội ngũ chuyên viên, kiểm định viên trình độ cao. Dày dạn kinh nghiệm Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu công việc của quý khách.

LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

Địa chỉ:  331/70/103 Phan Huy Ích, P14,Quận Gò vấp, TP HCM.

số điện thoại: 0938 261 746           028 3831 4194

email: kiemdinhthanhpho.net@gmail.com

website: www.kiemdinhthanhpho.net


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

0938. 261. 746
Scroll to top