You Are Here: Home » TÀI LIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG (Page 3)

tài liệu tham khảo, tai lieu tham khao, tai lieu kiem dinh an toan, tai lieu huan luyen an toan, hinh anh kiem dinh an toan, hinh anh huan luyen an toan, quy trinh kiem dinh, quy trinh kiểm định an toàn, bieu gia kiem dinh

Quy trình kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN) QTKĐ: 01- 2014/BLĐTBXH  HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thư ...

Read more

Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vât tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội     Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 1 ...

Read more

Thông tư 05/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 05/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 05/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ luật lao động ng ...

Read more

Thông tư số: 20/2009/TT-BTC về việc Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư số: 20/2009/TT-BTC về việc Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KIỂM ĐỊNH CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy ...

Read more

Thông tư số: 32/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư số: 32/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 32/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết ...

Read more

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện Ngày 22 tháng 04 năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện”. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với thang máy điện thông dụng được lắp đặt và sử dụng để vận chuyển hàng có người đi kèm hoặc vận chuy ...

Read more

Nghị định số: 110/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP

Nghị định số: 110/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP CHÍNH PHỦ Số: 110/2002/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, ...

Read more

Quy trình kiểm định – Quy chuẩn kỹ thuật

Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật Quy trình kiểm định - Quy chuẩn kỹ thuật  ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top