You Are Here: Home » TÀI LIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG

tài liệu tham khảo, tai lieu tham khao, tai lieu kiem dinh an toan, tai lieu huan luyen an toan, hinh anh kiem dinh an toan, hinh anh huan luyen an toan, quy trinh kiem dinh, quy trinh kiểm định an toàn, bieu gia kiem dinh

Quy trình kiểm định 18 – quy trình kiểm định chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có hiệu lực từ 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI COMPOSITE NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) QTKĐ: 18 - 2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí  dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014. Q ...

Read more

Quy trình kiểm định 17- quy trình kiểm định an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG có hiệu lực từ 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) QTKĐ: 17 - 2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 ...

Read more

Quy trình kiểm định 16- quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại hiệu lực từ 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỒNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT BẰNG KIM LOẠI QTKĐ: 16 - 2014/BLĐTBXH Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. QUY TRÌNH ...

Read more

Quy trình kiểm định 15- Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế áp dụng từ năm 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH 15 - 2014/BLĐTBXH   HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. QUY ...

Read more

Quy trình kiểm định 14- Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng 1/5/2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG  TẠI NƠI TIÊU THỤ DÂN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH  14 - 2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014   Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ...

Read more

Quy trình kiểm định 13 – Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng ( LPG )2014

Quy trình kiểm định 13 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ CÔNG NGHIỆP QTKĐ: 13 - 2014/BLĐ Hà Nội - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng ...

Read more

Quy trình kiểm định 09 – Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC QTKĐ: 09 - 2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC   1. PH ...

Read more

Quy trình kiểm định 08-Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP QTKĐ: 08 - 2014/BLĐTBXH   HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN ...

Read more

Quy trình kiểm định an toàn 07- Quy trình kiểm định hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ   QTKĐ: 07 - 2014/BLĐTBXH HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu Quy trình kiểm định hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí do Cục An toàn lao động biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ...

Read more

quy trình kiểm định 24-quy trình kiểm định sàn nâng người 2014

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN NÂNG NGƯỜI QTKĐ: 24 - 2014/BLĐTBXH   HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu  Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.   QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN NÂNG NGƯỜ ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top