kiểm định thang máy-Tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_2520" align="alignnone" width="270"] kiểm định an toàn-tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy[/caption] Tiêu chuẩn an toàn thang máy Tha [caption id="attachment_2520" align="alignnone" width="270"] kiểm định an toàn-tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy[/caption] Tiêu chuẩn an toàn thang máy Tha Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN » kiểm định thang máy-Tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy

kiểm định thang máy-Tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máykiểm định an toàn-tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy

kiểm định an toàn-tiêu chuẩn kiểm định an toàn thang máy

Tiêu chuẩn an toàn thang máy

Thang máy là thiết bị quan trọng, yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn vì toàn bộ quá trình hoạt động của nó liên quan đến con người. Chính vì vậy, tất cả các thang máy sau khi được lắp đặt xong đều phải được kiểm định an toàn và đảm bảo được các tiêu chuẩn an toàn sau thì mới được đưa vào vận hành.

– TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

– TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

– TCVN 5867: 1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng – Yêu cầu an toàn

– TCVN 6395: 1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6396: 1998 Thang máy thuỷ lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6906: 2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

– TCVN 6905: 2001 Thang máy tải hàng – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top