Kiểm Định An Toàn Reviewed by Momizat on .     ::    Văn bản pháp qui quy định về kiểm định an toàn    ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định kỹ thuật an toàn : Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH      ::    Văn bản pháp qui quy định về kiểm định an toàn    ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định kỹ thuật an toàn : Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH  Rating: 0
You Are Here: Home » KIỂM ĐỊNH AN TOÀN » Kiểm Định An Toàn

Kiểm Định An Toàn
    ::    Văn bản pháp qui quy định về kiểm định an toàn

   ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định kỹ thuật an toàn : Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH
   ::    Quy trình kiểm định 
   ::    Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn :Thông tư 73 CST.doc
   ::    Gửi yêu cầu kiểm định 

Văn bản pháp qui

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, công trình vui chơi công cộng, bình áp lực, chai chứa khí, nồi hơi, hệ thống lạnh, đường ống dẫn khí đốt, dẫn hơi nước, nước nóng…. phải được kiểm định KTAT và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này được liệt kê trong thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 06/03/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Về khái quát, những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị)

VĂN BẢN PHÁP QUI

-Nghị định 44/2016/NĐ-CP

-Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH

-Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH

-Thông tư 73/2014/TT-BTC

– Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 “Ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn TP.HCM” (có hiệu lực từ ngày 25/11/2011)

– Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (có hiệu lực đến ngày 31/12/2011)

– Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 06/03/2014 “Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2014 thay thế cho Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH)

– Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đốI với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại Thông tư 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính.

– Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định số 110/2002/ND-CP ngày 27/12/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.

– Nghị định số 06/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động Về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nói chung và các sản phẩm hàng hóa các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nói riêng.

– Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện QCVN:02/2011/BLĐTBXH

– Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

– Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

 

kiem dinh an toan

Danh mục thiết bị cần kiểm định an toàn tham khảo :

Kiểm định bình chịu áp lực, kiểm định an toàn bình chịu áp lực chịu áp suất cao

Kiểm định chai, kiểm định an toàn chai chứa khí, chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, chai chứa nito, chai chứa oxy, chai chứa Co2…

Kiểm định hệ thống lạnh, kiểm định an toàn hệ thống lạnh, kiểm định hệ thống lạnh dân dụng và hệ thống lạnh cộng nghiệp

Kiểm định nồi hơi, lò hơi, nồi đun nước nóng, kiểm định nồi hấp, nồi hấp tiệt trùng, nồi hơi đốt than, kiểm định nồi hơi đốt dầu, kiểm định nồi đun điện

Kiểm định thang máy, kiểm định an toàn thang máy, kiểm thang cuốn, kiểm định an toàn thang máy tải hàng, thang tải người, kiểm định thang tải bệnh nhân…

Kiểm định thiết bị nâng, xe nâng, kiểm định xe nâng điện, kiểm xe nâng dầu diezen, kiểm định xe nâng Toyota, xe nâng forklift…

Kiểm định an toàn van an toàn, kiểm tra kiểm định van an toàn chính xác an toàn, kiểm định hiệu chuẩn van an toàn, áp kế, đồng hồ áp suất…

Kiểm tra an toàn điện, kiểm tra an toàn tủ điện, trạm điện, chống sét, kiểm định an toàn hệ thống điện, kiểm tra khắc phục sự cố an toàn điện, hệ thống điện, hệ thống chống sét

Kiểm định an toàn máy vận thăng, kiểm định máy vận thăng nâng hàng, kiểm định máy vận thăng nâng vật liệu, kiểm định kỹ thuật an toàn máy vận chuyển vận thăng…

Kiểm tra chống sét, kiểm tra chất lượng hệ thống  chống sét, kiểm tra đánh giá khả năng thu sét hệ thống chống sét, kiểm định hệ thống chống sét, đo điện trở nối đất hệ thống chống sét an toàn điện, kiểm tra kiểm định hệ thống chống sét đánh thẳng, kiểm hệ thống chống sét lan truyền…

Kiểm định an toàn máy xây dựng, kiểm định máy xây dựng dân dụng, kiểm định máy xây dựng trong công trường, kiểm định an toàn máy xây dựng thi công

Kiểm định an toàn máy nén khí, máy khí nén, máy tạo khí nén áp lực, kiểm định an toàn bình khí nén nén khí Puma, Fu Sheng…

Kiểm định định kỳ nồi hấp – Kiểm định an toàn nồi hấp định kỳ an toàn

Kiểm định lần đầu nồi hấp an toàn

Kiểm định an toàn xe nâng lần đầu, kiểm an toàn lần đầu xe forklift nâng hàng

Kiểm định máy vận thăng, kiểm định an toàn vận thăng lồng an toàn

Kiểm định thang cuốn, thang máy, kiểm định thang cuốn siêu thị, thang cuốn TTTM, kiểm thang cuốn tải người an toàn

Các bài viết liên quan :

Kiểm định máy nén khí – Phân loại máy nén khí

KIỂM ĐỊNH MÁY NÉN KHÍ – AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY

Kiểm định máy nén khí- Vì sao phải kiểm định an toàn máy nén khí

Kiểm định máy nén khí- Bảo dưỡng máy nén khí trước và sau khi kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn máy nén khí – Thời gian và thời hạn kiểm định máy nén khí an toàn

Kiểm định máy nén khí – kiểm định kiểm tra máy nén khí hoạt động nén khí nén

Kiểm định nồi hấp- kiểm định an toàn lò hấp, nồi hơi-Phân loại kiểm định nồi hấp

Kiểm định an toàn nồi hấp- Thiết bị nguy hiểm

Kiểm định an toàn xe nâng – Phân loại

Kiểm định an toàn xe nâng, kiểm định xe nâng – quy trình kiểm định xe nâng

Kiểm định xe nâng- vì sao phải kiểm định ?

Kiểm định vận thăng an toàn – Vì sao phải kiểm định an toàn vận thăng ?

Kiểm định máy vận thăng – Thử nghiệm rơi

Kiểm định vận thăng – an toàn trước khi vận hành máy vận thăng

Kiểm định vận thăng- bảo trì vận thăng

Kiểm định máy vận thăng – sự cố thường gặp khi sử dụng vận thăng

Kiểm định vận thăng – điều kiện đối với nguồi sử dụng vận thăng an toàn

Kiểm định vận thăng – quy định an toàn khí sử dụng vận thăng

Kiểm định xe nâng – hư hỏng thường gặp xe nâng an toàn

Kiểm định xe nâng- huấn luyện an toàn xe nâng lái xe an toàn

Kiểm định xe nâng – tai nạn xe nâng mất an toàn

Kiểm định xe nâng – quy trình bảo dưỡng xe nâng an toàn

Kiểm định nồi hấp – nổ nồi hấp

Kiểm định xe nâng- an toàn xe nâng kiểm định

Kiểm định xe nâng – các yếu tố gây tại nạn mất an toàn xe nâng

Kiểm định máy nén khí – kiểm định bình khí nén khí

Kiểm định vận thăng – hướng dẫn bảo trì vận thăng an toàn vận hành vận thăng

Kiểm định an toàn thang máy, thang cuốn, bảo trì thang máy tải khách, kiểm định bảo trì thang máy tải hàng  thang máy tải bệnh nhận máy móc


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

0938. 261. 746
Scroll to top