You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN (Page 5)

Thu muc chua cac thong tin, tin tuc , tai lieu, bai viet… ve KIEM DINH AN TOAN

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG | Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định xe nâng - Kiểm định thiết bị nâng Thiết bị nâng hạ là một trong những loại máy móc nguy hiểm nhất. Các loại thiết bị nâng gồm trục ôtô, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cẩu tháp, vận thăng, xe nâng, thang máy, thang cuốn, cầu trục, cổng trục, băng tải, … hoặc các loại máy đơn giản như kích tời, palăng,…để nâng hạ, vận chuyển hàng hoá, vật liệu, các cấu kiện… Khi sử dụng các loại máy này, nhiều t ...

Read more

Kiểm định xe nâng – KIỂM ĐỊNH XE NÂNG | CÁCH TỰ KIỂM TRA, BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA XE NÂNG

Kiểm định xe nâng - CÁCH TỰ KIỂM TRA, BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA XE NÂNG Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa xe nâng là những kiến thức cơ bản mà nếu bạn là người lái xe thì cần thiết phải biết và phải trang bị đầy đủ cho mình để sử dụng những lúc cần thiết. Để giúp các bạn hiểu hơn về công việc này, bài viết sau sẽ chỉ cho bạn một số kỹ năng chơ bản nhất mà bạn không nên bỏ qua.   Để kiểm tra bánh xe, bạn nên cho ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 1.Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này. 2.Thông qua biên bản kiểm định: Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: – Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền; – Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định; – K ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH 1.Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: Trong quá trình kiểm tra, vị trí kiểm định phải đảm bảo: mặt bằng thông thoáng, đủ ánh sáng; nền móng cứng vững, phải có biện pháp cảnh báo, hướng dẫn và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình kiểm định. 1.1. Kiểm tra việc ghi nhãn: – Mã hiệu, chủng loại, hình dáng kích thước …; – Số động cơ, số khung, số xuất xưởn ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

 Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG 1.Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định. 2.Kiểm tra hồ sơ: Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau: 2.1. Đối với thiết bị kiểm định lần đầu: – Lý ...

Read more

Kiểm định xe nâng | KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH

  Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau: – Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị; – Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; – Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải; – Các chế độ thử tải- phương pháp thử; – Xử lý kết quả kiểm định. Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA   Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau: Xe nâng hàng: là thiết bị di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng (4.4 TCVN 7772:2007). Khoảng cách trọng tâm tải: là khoảng cách theo phương ngang từ ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG | QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

  Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng hàng - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG 1.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.1. Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các xe nâng hàng di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng thuộc Danh mục cá ...

Read more

Kiểm định xe nâng – Kiểm định xe nâng người – KẾT QUẢ & THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng người - KẾT QUẢ & THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 1.Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này. 2. Thông qua biên bản kiểm định: Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: – Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền; – Người được cử th ...

Read more

Kiểm định xe nâng |KIỂM ĐỊNH XE NÂNG | TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

Kiểm định xe nâng - Kiểm định xe nâng người - TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau: 1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: 1.1 Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ, các khoảng cách, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định. 1.2 Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận, chi tiết thiết bị so với hồ sơ, lý lịch. 1.3 Xem xét lầ ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top