KIỂM TRA THỬ NGHIỆM Reviewed by Momizat on .    ::    BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)    ::    Biểu phí kiểm định van an toàn    ::    MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ÁP KẾ    ::    Kiểm tra hệ thống    ::    BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)    ::    Biểu phí kiểm định van an toàn    ::    MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ÁP KẾ    ::    Kiểm tra hệ thống Rating: 0
You Are Here: Home » Chưa được phân loại » KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
   ::    BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT) 
   ::    Biểu phí kiểm định van an toàn 
   ::    MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN ÁP KẾ 
   ::    Kiểm tra hệ thống chống sét 
   ::    Kiểm tra hệ thống nối đất thiết bị điện 

BIỂU PHÍ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Stt Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá
(chưa kể VAT)
01 Đo chiều dày bằng siêu âm điểm 10.000 đ
02 Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm mét 70.000 đ
03 Kiểm tra mối hàn bằng bột từ mét 40.000 đ
04 Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu mét 60.000 đ
05 Kiểm tra bề mặt kim loại bằng thẩm thấu hoặc bột từ mét vuông 300.000 đ

 


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top