Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT) Reviewed by Momizat on . Nguyên lý của phương pháp kiểm tra siêu âm (UT): - Sóng siêu âm, sóng âm có tần số cao, được truyền vào vật liệu kiểm tra, phản xạ lại từ các bề mặt hoặc khuyết Nguyên lý của phương pháp kiểm tra siêu âm (UT): - Sóng siêu âm, sóng âm có tần số cao, được truyền vào vật liệu kiểm tra, phản xạ lại từ các bề mặt hoặc khuyết Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA THỬ NGHIỆM » Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT)

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT)kiem-tra-moi-han-sieu-am-duong-han-kiem-dinh-moi-han

Nguyên lý của phương pháp kiểm tra siêu âm (UT):
– Sóng siêu âm, sóng âm có tần số cao, được truyền vào vật liệu kiểm tra, phản xạ lại từ các bề mặt hoặc khuyết tật.
– Năng lượng âm phản xạ được hiển thị tương ứng với thời gian lan truyền và kích thước bề mặt tạo phản xạ cho biết sự tồn tại, vị trí và kích thước khuyết tật
– Kỹ thuật viên quan sát, phân tích và giải đoán để có thông tin về đối tượng kiểm tra

Một số ứng dụng của phương pháp siêu âm (UT):

– Phát hiện bất liên tục, khuyết tật
– Đo chiều dày
– Xác định cơ tính và cấu trúc hạt của vật liệu
– Đánh giá quá trình biến đổi của vật liệu

kiểm tra UT rất hay được dùng trong thực tế. Chúng tôi  giới thiệu cách kiểm tra mối

hàn góc (chữ T) và giáp mối bằng siêu âm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngoài ra ta có thể kiẻm tra mối hàn bằng các phương pháp khác. chúng ta sẽ cùng nhau

tìm hểu dần dần.© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top