Biểu phí kiểm định van an toàn Reviewed by Momizat on . MỨC PHÍ DỊCH VỤ CÂN CHỈNH-CẤP PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH VÀ SỬA CHỮA VAN AN TOÀN Số TT Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá tối thiểu (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) MỨC PHÍ DỊCH VỤ CÂN CHỈNH-CẤP PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH VÀ SỬA CHỮA VAN AN TOÀN Số TT Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá tối thiểu (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA THỬ NGHIỆM » Biểu phí kiểm định van an toàn

Biểu phí kiểm định van an toànkiem tra van an toan ap ke

MỨC PHÍ DỊCH VỤ CÂN CHỈNH-CẤP PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
VÀ SỬA CHỮA VAN AN TOÀN

Số
TT
Tên công việc Đơn vị tính Đơn giá tối thiểu
(chưa gồm thuế giá trị gia tăng)
01 Kiểm định van an toàn
(thực hiện tại Trung tâm)
cái Áp suất đặt đến 30 bar < 27 mm 150.000 Đ
< 50 mm 250.000 Đ
< 114 mm 350.000 Đ
≥ 114 mm 450.000 Đ
Từ trên 30 bar đến
100 bar
< 27 mm 250.000 Đ
< 50 mm 350.000 Đ
< 114 mm 450.000 Đ
≥ 114 mm 600.000 Đ
Trên 100 bar < 27 mm 400.000 Đ
< 50 mm 600.000 Đ
< 114 mm 800.000 Đ
≥ 114 mm 1.000.000 Đ
02 Sửa chữa thông thường van an toàn
(thực hiện tại Trung tâm)
cái Rà kín mặt tiếp xúc < 50 mm 300.000 Đ
< 114 mm 400.000 Đ
< 200 mm 500.000 Đ
≥ 200 mm 600.000 Đ
Thay đệm mặt tiếp xúc < 50 mm 400.000 Đ
< 114 mm 500.000 Đ
< 200 mm 600.000 Đ
≥ 200 mm 700.000 Đ
Gia công lại mặt tiếp xúc kim loại < 50 mm 400.000 Đ
< 114 mm 600.000 Đ
< 200 mm 800.000 Đ
≥ 200 mm 1.000.000 Đ© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top