You Are Here: Home » KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

kiem dinh an toan|kiểm định an toàn|kiểm định|công ty kiểm định|công ty kiểm định an toàn

Kiểm Định An Toàn

    ::    Văn bản pháp qui quy định về kiểm định an toàn    ::    Danh mục thiết bị phải kiểm định kỹ thuật an toàn : Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH   ::    Quy trình kiểm định    ::    Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn :Thông tư 73 CST.doc   ::    Gửi yêu cầu kiểm định  Văn bản pháp qui KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top