Kiểm định vận thăng | KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG | Quy trình kiểm định kỹ thuật vận thăng chở hàng có người đi kèm Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4966" align="alignnone" width="420"] www.kiemdinhthanhpho.net[/caption] Kiểm định vận thăng - KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG - KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG [caption id="attachment_4966" align="alignnone" width="420"] www.kiemdinhthanhpho.net[/caption] Kiểm định vận thăng - KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG - KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN » Kiểm định vận thăng | KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG | Quy trình kiểm định kỹ thuật vận thăng chở hàng có người đi kèm

Kiểm định vận thăng | KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG | Quy trình kiểm định kỹ thuật vận thăng chở hàng có người đi kèmKiểm định vận thăng – KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG – KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

VẬN THĂNG CHỞ HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với vận thăng chở hàng có người đi kèm thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại vận thăng chở hàng có người đi kèm nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

1.2. Đối tượng áp dụng

– Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng vận thăng chở hàng có người đi kèm nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);

– Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Tài liệu viện dẫn

– TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

– TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

– TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;

– TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

– TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

– TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

– TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thủy lực về an toàn;

– TCXD VN 296:2004, Giàn giáo – Các yêu cầu về an toàn;

– QCVN 7:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;

– USAS A10.5-1969, Safety Requirements for Material Hoists;

– GB/T 10054-2005, Builder’s hoist – Thang máy xây dựng.

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại Quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn vận thăng trở hàng có kèm người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

 

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH  AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

Địa chỉ : Số 331/ 7/ 9 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Điện Thoại : 08 3831 4194     –     F ax: 08 3831 4193

Email : kiemdinhthanhpho.net@gmail.com

Website : www.kiemdinhthanhpho.net

kiểm định vận thăng ,kiem dinh van thang ,kiểm định vận thăng nâng hàng ,kiem dinh van thang nang hang ,kiểm định vận thăng nâng người ,kiem dinh van thang nang nguoi ,kiểm định vận thăng nâng người và hàng ,kiem dinh van thang nang nguoi va hang….© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top