Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn Reviewed by Momizat on . Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn theo thông tư 27 được quy định những nội dung như sau : Nội dung huấn luyện 1. Huấn luyện nhóm 1 Nhóm 1 được h Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn theo thông tư 27 được quy định những nội dung như sau : Nội dung huấn luyện 1. Huấn luyện nhóm 1 Nhóm 1 được h Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN » Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn

Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn
noi-dung-huan-luyen-an-toan-lao-dong-theo-thong-tu-27Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn theo thông tư 27 được quy định những nội dung như sau :

Nội dung huấn luyện

1. Huấn luyện nhóm 1

Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

2. Huấn luyện nhóm 2

Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a) Kiến thức chung như nhóm 1;

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Huấn luyện nhóm 3

Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

4. Huấn luyện nhóm 4

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

– See more at: http://kiemdinhthanhpho.net/luat-thong-tu-272013-ve-huan-luyen-toan-lao-dong/#sthash.aTGZEgyy.dpuf


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top