Luật bảo vệ môi trường Reviewed by Momizat on . Luật Bảo vệ môi trường 2005 - Luật Thuế Bảo vệ môi trường Nghị định: - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàn Luật Bảo vệ môi trường 2005 - Luật Thuế Bảo vệ môi trường Nghị định: - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàn Rating: 0
You Are Here: Home » Chưa được phân loại » Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường
luat-bao-ve-moi-truong-bao-cao-moi-truongLuật Bảo vệ môi trường 2005
– Luật Thuế Bảo vệ môi trường
Nghị định:
– Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
– Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ xung một số điệu của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy đinh về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
– Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 quy định về việc cấp pháp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước
– Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
– Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
– Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Thông tư hướng dẫn:
– Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 hướng dẫn Nghị đinh 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
– Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
– Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
– Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/2005 hướng dẫn Nghị đinh 149/2004/ND-CP về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
– Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/05/2013 Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biên có nước thải chứa kim loại năng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
– Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

0938. 261. 746
Scroll to top