Huấn luyện an toàn -An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL) Reviewed by Momizat on . An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL) Những người hội đủ các điều kiện sau được mới được phép làm việc tại nhà máy phát điện : - Trong độ An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL) Những người hội đủ các điều kiện sau được mới được phép làm việc tại nhà máy phát điện : - Trong độ Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN » Huấn luyện an toàn -An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL)

Huấn luyện an toàn -An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL)
huan-luyen-an-toan-may-phat-dien-diesel-an-toan-van-hanh

An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL)

Những người hội đủ các điều kiện sau được mới được phép làm việc tại nhà máy phát điện :

– Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định.

– Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.

– Được đào tạo chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và có kèm theo các chứng chỉ tương ứng.

– Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được cấp phát theo chế độ, đặc biệt là các phương tiện cách điện khi làm việc.

huan-luyen-an-toan-may-phat-dien-diesel-an-toan-van-hanh-2

  1. Phải nắm vững sơ đồ phân phối điện do trạm phụ trách, qui trình vận hành và qui trình kỹ thuật an toàn điện. Nhật ký vận hành phải được ghi chép đầy đủ và bàn giao cho ca sau đúng qui định. Khi cần sửa chữa các thiết bị điện trong trạm đang hoạt động phải có phiếu công tác ghi rõ nội dung công việc người được phân công thực hiện, điều kiện bảo đảm an toàn khi làm việc. Phải treo biển “Không nhiệm vụ không được vào trạm” ở cửa ra vào.

Các cơ cấu truyền động, bánh đà phải được che chắn an toàn để loại trừ khả năng vô tình chạm vào chúng

huan-luyen-an-toan-may-phat-dien-diesel-an-toan-van-hanh-3


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top